X We use cookies to make sure we give you the best experience on our website. For more information click here.
 
Kingcrow logo
 
Band botton
Discography botton
Tour botton
Press kit botton
Multimedia botton
Link botton
Press botton
Merch botton
Info botton
 

Press
 
 Review
 
Thursday, July 2, 2015 - Review by VERA - From "http://www.lordsofmetal.nl/"
lordsofmetal.nl - Album: EIDOS - Rating: 90/100


Al sinds 1996 zijn de broers Diego (gitaar, composities) en Thundra Cafolla (drums, opnamen) het kloppende hart van de interessante progressieve outfit Kingcrow (aanvankelijk Earth Shaker genaamd). We zijn verheugd om te melden dat zij na het voorgaande album ’In Crescendo’ uit 2013 weer een stapje hoger op de ladder der erkenning geraakt zijn. Een tournee met Pain Of Salvation in de VS en in de herfst van 2013 een Europese headlinetour verspreidden hun voortreffelijke muziek op grotere schaal. In 2014 werd er gewerkt aan dit zesde studioalbum ‘Eidos’ maar intussen ging de Italiaanse band ook nog de baan op met Fates Warning en speelde op verscheidene festivals.


Traditiegetrouw is ‘Eidos’ wederom een conceptalbum geworden. Sterker nog, je kan het beschouwen als het derde deel van een drieluik: ’Phlegethon’ handelde over de kindertijd, op ‘In Crescendo’ nam men afscheid van de jeugd. Het levenspad vervolgt op ‘Eidos’ en dat ligt bezaaid met keuzes maken en de consequenties dragen, waaruit spijt en disillusie voortvloeien. Deze mijmeringen hebben geleid tot een donker, weemoedig en meer progressief album dat tal van prachtige momenten bevat en wat minder heavy is dan zijn voorgangers. De eigen sound die Kingcrow in de jaren geperfectioneerd heeft wordt hier naar een hoger niveau getild, maar draagt nog sporen van bands als Anathema, Porcupine Tree en zelfs Savatage (canonzang). En ook nu geldt: al staat dit bol van de meesterlijke instrumentale escapades, de songs blijven toegankelijk en in het geval van ‘On The Barren Ground’ en ‘At The Same Pace’ zelfs uiterst catchy, ondanks hun aanzienlijke lengte.


‘Eidos’ is een album dat je bij voorkeur als geheel moet beluisteren. Dan pas wordt de majestueuze opbouw duidelijk en kan je intens genieten van de vele crescendo’s die de band inbouwt. Zanger Diego Marchesi zingt omfloerst en dikwijls zijn er meerstemmige passages of echo’s. Maar het is toch het prachtige gitaarwerk van Diego Cafolla en Ivan Nastasi dat ons telkens ontroert. Dat ook een band als Pink Floyd in deze bespreking vermeldt mag worden horen we in de magische gitaarsolo van ‘If Only’ dat nog eens mooi illustreert hoe stuwende repetitieve patronen naar een wilde apotheose kunnen leiden. Fantastisch! In ‘Slow Down’ horen we even saxofoon en gastmuzikant Fred Colombo speelt piano in ‘The Deeper Divine’. Het is trouwens meestal het samengaan van keyboards (Cristian Della Polla) en ritmepatronen dat de band enige verwantschap met (vroegere) Porcupine Tree geeft. Het album is iets meer gesofistikeerd dan vroegere werkjes, maar kent een organische productie (voornamelijk door de heren zelf) terwijl Alan Douches in de VS instond voor de mastering. Laat ons hopen dat Kingcrow ook met dit sterke nieuwe materiaal spoedig in onze contreien te zien en horen is! Top kwaliteit!

Already since 1996, the brothers Diego (guitar, compositions) and Thundra (drums, recordings) Cafolla are the beating heart of the engrossing progressive outfit Kingcrow (initially the coverband Earth Shaker). We are glad to say that they have climbed up another step higher on the ladder of recognition since their previous album ’In Crescendo’ in 2013. A tour with Pain Of Salvation in the US and in Autumn 2013 a European headline tour spread their excellent music on a larger scale. In 2014 they focused on working on the sixth studio album ‘Eidos’, but in the meantime the Italian band also hit the road with Fates Warning again and did several festival appearances. It is a tradition by now: ‘Eidos’ has once again become a concept album. There’s even more: one can consider it as the third part of a triptych: ’Phlegethon’ dealt with childhood, ‘In Crescendo’ focused on the end of youth. The path of life continues on ‘Eidos’ and it is stud with making choices and its consequences, leading to regret and disillusions. These reveries have resulted in a dark, melancholic and more progressive album that includes an opulence of magnificent moments and in general it is a bit less heavy than its predecessors. The signature sound of the band, perfected by Kingcrow through the years, is brought to a higher level here, but it still carries traces of bands like Anathema, Porcupine Tree and even Savatage (canon chants). And once again we like to emphasize: even though the music is chockfull of masterly instrumental escapades, the songs remain accessible and in the case of ‘In The Barren Ground’ and ‘At The Same Pace’ even very catchy, in despite of their considerable length. It is preferable to listen to ‘Eidos’ as a whole musical experience. Only then the majestic flow is obvious and clear and you can intensively enjoy the numerous crescendos that the band included. Vocalist Diego Marchesi sings in a smooth, muffled way, often regaled with polyphonic chants or echoes. But it is most of all the wonderful guitar skills of Diego Cafolla and Ivan Nastasi that always leave us in awe. The fact that even a band like Pink Floyd can be mentioned in this review, is proved by the magical guitar solo in ‘If Only’. That song illustrates to the utmost how repetitive patterns with momentum can lead towards a wild apotheosis. Amazing! In ‘Slow Down’ we hear saxophone as extra instrument and guest musician Fred Colombo plays piano in ‘The Deeper Divine’. By the way, it is the conjunction of keyboards (from Cristian Della Polla) and rhythm patterns that gives the band any resemblance with (early) Porcupine Tree. The album is more sophisticated than previous works, but it has an organic production (mainly done by Thundra and the guys) while Alan Douches did the mastering in the US. Let us hope that Kingcrow will soon visit our areas, so we can enjoy this strong new material live! Top notch quality!

LINK

>> Review archive
   

   
 
News
Kingcrow at Rock The Castle 2019
Friday, April 5, 2019
new festival!

Kingcrow at ProgPower Europe 2019
Friday, March 22, 2019
new festival!

Second Trak from "The Persistence"
Wednesday, August 22, 2018
Nights Descending featuring Daniel Gildenlw

 
Merch botton
Facebook botton Twitter botton Google+ botton Youtube botton
Copyright 1997 - 2019 All right reserved
Designed by Devilnax - Privacy & Cookie